Cizí jazyky Češi stále moc neovládají. Pro růst kariéry jsou však potřebné

V českých školách se standardně vyučuje cizí jazyk již na nižším stupni základní školy a posléze se přidává i druhý. Anglicky, potažmo německy, by se tak měl dorozumět každý absolvent bez problémů. V reálném životě má však mnoho absolventů problém, obzvlášť nastoupí-li do firmy, kde je komunikace s cizinci běžná.

Běžné školy studenta cizí jazyk nenaučí, jak dokládají průzkumy i zkušenosti personalistů. Lépe na tom nejsou ani vysokoškoláci, kde už se bere znalost cizího jazyka jako samozřejmost, ačkoliv tomu tak být nemusí. „Vždy je nutné, aby měl člověk sám snahu se cizí jazyk naučit, bez motivace a zahraničního pobytu je naučit se komunikovat v cizím jazyce těžké. Přitom více jak 50 % zaměstnavatelů znalost cizího jazyka požaduje. Angličtina je standardem, někde je vyžadován i další jazyk. Proto všem doporučuji stále se v angličtině zdokonalovat. “ říká Renáta Šťastná z personální společnosti Axial.

Zahraniční pobytu nebo soukromé hodiny?

Personalistka Renáta Šťastná doporučuje také nenechat své již nabyté znalosti usnout. „I já musím zpytovat své svědomí, kde zůstaly mé vysokoškolské znalosti několika jazyků. Pokud konkrétní cizí jazyk nepoužíváme, nečteme nebo v něm nesledujeme filmy, nejsme schopni ho naráz použít. Proto je velmi cenné, když zaměstnavatel jako benefit nabízí výuku jazyků. Jde hlavně o to, si znalosti udržet. Z mých zkušeností vím, že někteří lidé na pohovoru nejsou schopni reagovat ani na základní otázky v angličtině. Přitom ve všem ostatním by se na danou pozici hodili. Neznalost jazyka, primárně angličtiny, je velké mínus,“ uzavírá. Pracovat na svém vzdělání se vždy vyplatí a s většími znalostmi poroste i vaše hodnota na trhu práce.

 

Češi se kvůli práci stěhovat nechtějí a důležitá je pro ně dobrá dostupnost

Češi se za svůj život průměrně stěhují jen minimálně. Na rozdíl od obyvatel západních zemí, kteří se za život stěhují několikrát, obyvatele Česka nepřiměje ke stěhování ani zajímavější práce nebo vyšší mzda. Podle společnosti Behaviolabs je maximální přijatelná doba dojíždění do zaměstnání jedna hodina.

Výzkum ukázal, že Češi mají čím dál větší nechuť ke stěhování za prací, ať už je to v rámci Česka nebo zahraničí. Skoro tři čtvrtě oslovených by o stěhování neuvažovala za žádnou cenu. Pokud už by o stěhování uvažovali, tak do jiného kraje nebo do zahraničí. Mobilita Čechů i s nastupující novou generací oproti očekávání nevzrostla. V porovnání se západními zeměmi je ochota stěhovat se velice nízká. Jednou z příčin by mohlo být i to, že v Čechách máme nižší procento nájemního bydlení, a tak lidé většinou žijí „ve svém“ a nechce se jim dům či byt zatížený hypotékou opouštět.

„Nejčastějším důvodem, proč se lidé stěhují kvůli práci, je samozřejmě výše platu. Většinou musí být ale nepoměrně vyšší, aby tato motivace zapůsobila. Při stěhování do zahraničí rozhoduje také plat, ale i vyšší životní úroveň a možnost naučit se jazyky,“ říká Renáta Šťastná z personální agentury Axial. Důležitým kritériem pro zaměstnance je i doba dojíždění do zaměstnání. „Jako optimální dobu dojíždění hodnotili respondenti do 30 minut, déle by dojížděli pouze kvůli vyššímu platu,“ říká Renáta Šťastná z Axialu. Možná právě proto je v současné době taková poptávka po možnosti práce z domova, která zaměstnancům šetří jejich čas a náklady na dopravu.

Pozitivní zprávy: Mzdy se navyšují a budou i v příštím roce

Nezaměstnanost v Česku patří mezi nejnižší v Evropské unii. Pracovních míst je tedy dostatek a dá se říci, že kdo chce pracovat, tak má možností více než minulosti. Firmy na některé pozice nemohou nalézt vhodné kandidáty a na pozicích s horšími podmínkami je mají problém udržet. Proto se razantně navyšují mzdy, není výjimkou navýšení o desítky procent.

V listopadu se o 10 % zvýšily platy státních úředníků a o 15 % narostly platy učitelům. Od ledna 2018 se zvýší minimální mzda na 12 200 Kč, což také donutí některé společnosti navýšit mzdy. Obchodní řetězce hlásí nedostatek pracovníků a snaží se je motivovat vyššími platy, například Lidl zvedl zaměstnancům na pokladně mzdy přibližně o 18 %. Jejich příjem se tak zvýšil zhruba na 25 tisíc korun, což je u pozice s nepotřebnou kvalifikací velice dobré.

I z těchto důvodů a díky sílícímu nátlaku zaměstnanců firmy plošně přistupují ke zvyšování platů. Například v gumárenské firmě Mitas zafungovaly odbory, které si vymohly meziroční navýšení platů. Zaměstnanci hrozili stávkou a takto si vymohli navýšení mezd o 24 %.

„Zvyšování by nás mělo čekat i v příštím roce. Čeští odboráři se odvolávají na srovnání platů s Německem, kde mají výplaty nepoměrně vyšší. Na druhou stranu Česko je přece jen zatím spíše subdodavatelská země, takže hodnota práce zde vyprodukovaná je nižší.  I tak ale k růstu platů během příštího roku docházet bude,“ komentuje situaci na trhu Renáta Šťastná z personální agentury Axial.

Výběr zaměstnání začíná již ve škole. Všímejte si, co děti baví

Naše povolání nás provází celým životem a má na jeho kvalitu veliký vliv. V práci trávíme veliké množství času a je škoda, pokud nás práce nebaví a nevidíme v ní smysl. Mnoho dospívajících ale výběru povolání nevěnuje velkou pozornost, nebo jenom neví, co by v životě chtěli dělat. Jak jim jako rodiče pomoci?

Jen menší část dětí a dospívajících si je jistá, jakou profesi by v životě chtěli vykonávat. Pokud dítě odmala ví, že chce jednou být lékařem nebo vědcem, a zájem je ani v dospívání neopouští, mají napůl vyhráno. Samozřejmě musí mít pro vybrané povolání určité dispozice, ale motivace a pevné rozhodnutí je to nejdůležitější. Zbylá část dětí totiž vůbec netuší, co by jednou chtěli dělat a někdy ani nejeví zájem se této otázce věnovat. Obzvláště dospívající mládež může mít diametrálně jiné starosti, než přemýšlet o budoucnosti. Rodiče však obvykle silně usilují o to, aby měl potomek po škole dobré uplatnění a byl zajištěný. Nezřídka do jeho výchovy promítají i své nesplněné ambice a snaží se směrovat dítě do pro něj nepřirozené polohy. Jak tedy ratolest podpořit při výběru zaměření a zároveň nedosáhnout opaku?

Podporujte dítě v jeho zálibách, ale stanovte jasné meze

Každý je jiný a musíme se smířit s tím, že ne každý je cílevědomý, šikovný nebo výjimečně nadaný. Proto by rodiče na své potomky měli hledět reálným pohledem a neměli v něm spatřovat malého génia či sportovní hvězdu, pokud k tomu není důvod. „Určitě je skvělé, pokud má dítě co nejvíce zálib a postupně si samo vybírá ty, kterým se chce věnovat dlouhodobě. Nikdy by však rodiče dítě neměli dítě nutit do mnoha aktivit, pokud k nim dítě má odpor a dělá je s nechutí. Dětství a dospívání je o zkoušení nových věcí a každý si postupně přijde na to, co mu sedí a v čem se cítí dobře,“ říká Renáta Šťastná z personální agentury Axial.

U někoho můžeme jeho zaměření vytušit snadno, někdo je však třeba studijně nadaný a netuší, kterým směrem se vydat. „V takových případech stojí za to zvážit, jestli je nezbytně nutné podávat přihlášku na vysokou školu, pokud si student není jistý zaměřením školy. V zahraničí se hojně využívá tzv. gap year, tedy delší, často jednoletá přestávka od školy, kterou mladý člověk věnuje cestování, práci v zahraničí nebo práci v neziskovém sektoru. Takto si mladý člověk podstatně rozšíří obzory, naučí se zodpovědnosti a nezřídka přijde i na to, co by ho mohlo v budoucnu bavit,“ vysvětluje Renáta Šťastná z Axialu.

Na druhou stranu neomezená svoboda a „flákání“ také dítěti moc pozitivního nepřinese. Od určitého věku by si dítě mělo na část svých potřeb přivydělávat samo. Tak alespoň pozná hodnotu peněz a pomalu se učí zodpovědnosti. A jestli si jako budoucí zaměstnání vybere dráhu profesionálního hráče her na počítači? Můžete s potomkem racionálně diskutovat, předložit mu argumenty, sdělit své zkušenosti, ale konečné rozhodnutí zůstává vždy jen a jen na něm.

Extroverti versus introverti. Jak pracovat s různými typy zaměstnanců?

Asi každý zná ve svém okolí někoho ryze extrovertního a na druhou stranu spíše uzavřenější typ. Většina lidí sice nepatří k extrémům, ale vždy nějaká charakteristika převládá. Jak pracovat s různými typy zaměstnanců v kolektivu a jak sladit různorodý tým lidí?

Pokud se pohybujete ve firmě s více zaměstnanci, zřejmě víte, že sladit kolektiv tak, aby si sedl a podávat dobré výkony, je velice náročný úkol. Některé povahy lidí jsou komplikované a je vždy dobré vědět o slabých i silných stránkách zaměstnance. Extrovertně zaměření lidé mohou být výbornými společníky, „baviči“ a celkově umí rozproudit energii v kolektivu. V práci si více všímají celku, naopak introverti umí spatřit i detaily.

„Extroverti bývají skvělí řečníci, s oblibou si střihnou prezentaci před vedením firmy a na rozdíl od introvertů s tím nemívají větší problém. Introvertní duše jsou nerady středem pozornosti a lépe jim jdou například analýzy nebo jiná práce u počítače, kde je nezatěžuje komunikace s velkým množstvím lidí,“ říká Renáta Šťastná z personální agentury Axial. Tak by tedy měli zaměstnavatelé k pracovníkům přistupovat a nežádat od zaměstnanců vykonávat i činnosti, které jim vyloženě nesedí. Tím dochází k postupné frustraci a nespokojenosti, což může skončit výpovědí z práce.

Sami uchazeči o zaměstnání by měli o sobě vědět, jakým typem jsou a zda se hlásí do zaměstnání, které jim bude vyhovovat. Také zacházení s energiemi probíhá u obou typů odlišně. „Extroverti čerpají energii při komunikaci s ostatními, zatímco introverti se nejraději dobíjí o samotě, třeba četbou nebo individuálním sportem,“ říká Renáta Šťastná z Axialu.

Mezi dobré vlastnosti extrovertů patří jejich týmový duch a schopnost rychle navazovat kontakt. Lépe vnímají celkové souvislosti. Oproti tomu introverti jsou zaměřeni na detail. Navíc jsou většinou empatičtí k druhým a dokáží se na druhé „naladit“. Proto vycítí špatnou náladu u druhých nebo jim v případě potřeby nabídnou pomocnou ruku.

Foto: Katrina Br*?#*!@nd

Externí zprostředkování zaměstnanců se firmám vyplácí časově i finančně

V případě, že firma hledá nové pracovní posily a nemá dostatečně kvalifikovaný personální tým, nastává zde problém. Nezkušený personalista si s výběrovým řízením neumí poradit nebo nedokáže odhadnout povahu pracovníka. Nezřídka menší firmy ani personální oddělení nemají a pohovory si řídí sami manažeři, kteří mají dost své práce. Jestli chcete předejít odchodům pracovníků ještě ve zkušební době nebo desítkám zbytečných pohovorů, je nasnadě využít služby profesionální personální agentury. Pokračování textu Externí zprostředkování zaměstnanců se firmám vyplácí časově i finančně

Hledáte práci? Právě teď máte velkou šanci na úspěch!

Pokud jste absolventi nebo jste nespokojeni ve své stávající práci, právě teď je nejlepší čas pro změnu místa. Tvrdí to statistiky i aktuální atmosféra ve firmách. Pokračování textu Hledáte práci? Právě teď máte velkou šanci na úspěch!

Pět důvodů, proč změnit zaměstnání

Jste v práci nespokojení tak moc, že pondělní rána jsou pro vás noční můrou? Jste při pomyšlení na vaši práci vystresovaní, nebo naopak znudění a máte blízko k pracovnímu vyhoření? Možná přemýšlíte o změně práce, ale zatím jste nesebrali odvahu. Následující důvody vás mohou v tomto rozhodnutí utvrdit. Pokračování textu Pět důvodů, proč změnit zaměstnání