Extroverti versus introverti. Jak pracovat s různými typy zaměstnanců?

Asi každý zná ve svém okolí někoho ryze extrovertního a na druhou stranu spíše uzavřenější typ. Většina lidí sice nepatří k extrémům, ale vždy nějaká charakteristika převládá. Jak pracovat s různými typy zaměstnanců v kolektivu a jak sladit různorodý tým lidí?

Pokud se pohybujete ve firmě s více zaměstnanci, zřejmě víte, že sladit kolektiv tak, aby si sedl a podávat dobré výkony, je velice náročný úkol. Některé povahy lidí jsou komplikované a je vždy dobré vědět o slabých i silných stránkách zaměstnance. Extrovertně zaměření lidé mohou být výbornými společníky, „baviči“ a celkově umí rozproudit energii v kolektivu. V práci si více všímají celku, naopak introverti umí spatřit i detaily.

„Extroverti bývají skvělí řečníci, s oblibou si střihnou prezentaci před vedením firmy a na rozdíl od introvertů s tím nemívají větší problém. Introvertní duše jsou nerady středem pozornosti a lépe jim jdou například analýzy nebo jiná práce u počítače, kde je nezatěžuje komunikace s velkým množstvím lidí,“ říká Renáta Šťastná z personální agentury Axial. Tak by tedy měli zaměstnavatelé k pracovníkům přistupovat a nežádat od zaměstnanců vykonávat i činnosti, které jim vyloženě nesedí. Tím dochází k postupné frustraci a nespokojenosti, což může skončit výpovědí z práce.

Sami uchazeči o zaměstnání by měli o sobě vědět, jakým typem jsou a zda se hlásí do zaměstnání, které jim bude vyhovovat. Také zacházení s energiemi probíhá u obou typů odlišně. „Extroverti čerpají energii při komunikaci s ostatními, zatímco introverti se nejraději dobíjí o samotě, třeba četbou nebo individuálním sportem,“ říká Renáta Šťastná z Axialu.

Mezi dobré vlastnosti extrovertů patří jejich týmový duch a schopnost rychle navazovat kontakt. Lépe vnímají celkové souvislosti. Oproti tomu introverti jsou zaměřeni na detail. Navíc jsou většinou empatičtí k druhým a dokáží se na druhé „naladit“. Proto vycítí špatnou náladu u druhých nebo jim v případě potřeby nabídnou pomocnou ruku.

Foto: Katrina Br*?#*!@nd