Home office aneb jak být při práci z domova efektivní

Pokud se zeptáte absolventů a tolik propírané generace mileniálů na to, co považují v práci za důležité, určitě bude možnost práce z domova mezi odpověďmi často zastoupená. V dnešní době, když je možné hodně profesí vykonávat prostřednictvím počítače, je to logický požadavek. Málokdo chce vysedávat ve velkých kancelářích od 9 do 5 a při práci nechtěně poslouchat rozhovory ostatních. Na druhou stranu, ani udržet si pozornost při práci doma nemusí být tak snadné.

„Práci z domova zaměstnavatelé svým zaměstnancům dopřávají čím dál častěji. Podle průzkumů mezi mladší generací je totiž možnost home officu důležitější než třeba stravenky či dokonce výše platu. Mladí oceňují, pokud se nemusí složitě domlouvat v případě nutnosti navštívit doktora či zajít si na úřad a mohou práci dokončit třeba večer.  V některých firmách mají dokonce neomezenou možnost práce z domova a je tedy možné navštěvovat kanceláře jen v případě nutnosti“, říká Renáta Šťastná z personální agentury Axial.

Je však známo hodně případů, kdy doma místo práce zaměstnanci prokrastinují a nemohou se na práci soustředit. Vždy se totiž najde nějaká činnost, kterou je třeba udělat a nebo je jen lákavá možnost brouzdat se neomezeně po internetu. Své o tom ví řada freelancerů, kteří mají v oblibě coworkingová centra či si zřizují vlastní kanceláře.

Jaké zásady dodržovat, pokud chcete pracovat z domova efektivně?

Důležité je dodržet nějaký pokud možno pravidelný režim, tedy vstávat ve stejnou dobu.  Zkušení freelanceři s nadsázkou radí, že zásadní je se převléct z pyžama. Nejde vůbec o to, jak jste oblečeni, ale o podvědomý signál, že byste se měli naladit do pracovního módu.  Určitě si také hlídejte čas strávený na sociálních sítích nebo mimo práci. Pokud si prokrastinaci nepohlídáte, může narůst do velkých rozměrů. Také si nechte uklízení bytu či telefonáty s přáteli až po pracovní době, prostě mimo nutné případy dodržujte stejný režim, jako kdybyste seděli v kanceláři. Mezi prací si však můžete dát kratší přestávky, které využijete k protažení, občerstvení nebo třeba k zapnutí pračky s prádlem. Takto zvládnete během dne i drobné domácí práce. Renáta Šťastná z personální agentury Axial doporučuje si po každém dni odpracovaném doma vyhodnotit, kolik práce jste zvládli a jestli nepodáváte horší výkony než klasicky v kanceláři.

Cizí jazyky Češi stále moc neovládají. Pro růst kariéry jsou však potřebné

V českých školách se standardně vyučuje cizí jazyk již na nižším stupni základní školy a posléze se přidává i druhý. Anglicky, potažmo německy, by se tak měl dorozumět každý absolvent bez problémů. V reálném životě má však mnoho absolventů problém, obzvlášť nastoupí-li do firmy, kde je komunikace s cizinci běžná.

Běžné školy studenta cizí jazyk nenaučí, jak dokládají průzkumy i zkušenosti personalistů. Lépe na tom nejsou ani vysokoškoláci, kde už se bere znalost cizího jazyka jako samozřejmost, ačkoliv tomu tak být nemusí. „Vždy je nutné, aby měl člověk sám snahu se cizí jazyk naučit, bez motivace a zahraničního pobytu je naučit se komunikovat v cizím jazyce těžké. Přitom více jak 50 % zaměstnavatelů znalost cizího jazyka požaduje. Angličtina je standardem, někde je vyžadován i další jazyk. Proto všem doporučuji stále se v angličtině zdokonalovat. “ říká Renáta Šťastná z personální společnosti Axial.

Zahraniční pobytu nebo soukromé hodiny?

Personalistka Renáta Šťastná doporučuje také nenechat své již nabyté znalosti usnout. „I já musím zpytovat své svědomí, kde zůstaly mé vysokoškolské znalosti několika jazyků. Pokud konkrétní cizí jazyk nepoužíváme, nečteme nebo v něm nesledujeme filmy, nejsme schopni ho naráz použít. Proto je velmi cenné, když zaměstnavatel jako benefit nabízí výuku jazyků. Jde hlavně o to, si znalosti udržet. Z mých zkušeností vím, že někteří lidé na pohovoru nejsou schopni reagovat ani na základní otázky v angličtině. Přitom ve všem ostatním by se na danou pozici hodili. Neznalost jazyka, primárně angličtiny, je velké mínus,“ uzavírá. Pracovat na svém vzdělání se vždy vyplatí a s většími znalostmi poroste i vaše hodnota na trhu práce.

 

Už výběr střední školy rozhoduje o budoucí profesi. Je lepší obecné vzdělání či praktický obor?

Končící studenty základních škol čeká první rozhodnutí, které bude určovat jejich profesní budoucnost. Někteří už o ní mají jasno, většina však váhá. Každopádně prakticky zaměřená učiliště nejsou v kurzu, většina chce studovat na gymnáziích či jiných institucích s maturitou.

Zájem žáků o obory s výučním listem stále klesá. Přitom pro žáky, kteří nemají nadání na učení se teorie, ale jsou šikovní, to může být tou pravou volbou. Je však zapotřebí si vybrat vzdělávací zařízení, které má schopné učitele a vzdělávání se aktivně věnují. V opačném případě se může stát, že úroveň vzdělání bude velice nízká a také zájem žáků o vzdělání bude nulový.

„Na trhu práce chybí řada odborných profesí. Výuka na učilištích se často nepotkává s reálnou potřebou zaměstnavatelů. Situaci by měl napomoci vloni započatý státní projekt Modernizace odborného vzdělávání. Cílem je odstranit zkostnatělé postupy na učilištích a lépe připravit studenty na opravdové potřeby trhu. Držím tomu projektu palce.“, popisuje situaci Renáta Šťastná, jednatelka personální agentury Axial.

Dlouhodobě platí trend, že nejvyšší zájem je o gymnázia. Jsou všeobecně zaměřená a student tak získá přehled ze všech oborů. I zde záleží na úrovni zařízení a jak dokáží učitelé žáky motivovat. Studenti získají čas pro to, aby si promysleli, k jakému oboru budou směřovat po skončení střední školy. „Setkáváme se s tím, že ani po dokončení gymnázia studenti netuší, co by je bavilo a čemu by se měli po zbytek života věnovat,“ říká Renáta Šťastná. „Pokud někdo opravdu váhá, doporučuji zjišťovat si co nejvíce informací o studiu na vysokých školách. Zúčastnit se dne otevřených dveří, mluvit se studenty i profesory, dohledat hodnocení na internetu. Určitě zvažujte, co by vás bavilo a jaké budete mít po skončení studia uplatnění. V současné době je nadbytek absolventů z humanitních oborů, a naopak větší uplatnění mají absolventi technických oborů. Velký nedostatek je například také zdravotních pracovníků, jak na středoškolské, tak vysokoškolské úrovni. Ve většině medicínských oborů je nedostatek lékařů. Aktuálně hrozí, že v nejbližších letech bude absolvovat méně lékařů, než kolik jich půjde do důchodu.“, podotýká Renáta Šťastná z Axialu.

Gymnázium však nemusí být jedinou volbou. Pokud si je student jistý svým vysněným oborem, existují třeba i střední grafické, chemické či ekonomické školy. Určitě však každou možnost pečlivě zvažte.

Pozitivní zprávy: Mzdy se navyšují a budou i v příštím roce

Nezaměstnanost v Česku patří mezi nejnižší v Evropské unii. Pracovních míst je tedy dostatek a dá se říci, že kdo chce pracovat, tak má možností více než minulosti. Firmy na některé pozice nemohou nalézt vhodné kandidáty a na pozicích s horšími podmínkami je mají problém udržet. Proto se razantně navyšují mzdy, není výjimkou navýšení o desítky procent.

V listopadu se o 10 % zvýšily platy státních úředníků a o 15 % narostly platy učitelům. Od ledna 2018 se zvýší minimální mzda na 12 200 Kč, což také donutí některé společnosti navýšit mzdy. Obchodní řetězce hlásí nedostatek pracovníků a snaží se je motivovat vyššími platy, například Lidl zvedl zaměstnancům na pokladně mzdy přibližně o 18 %. Jejich příjem se tak zvýšil zhruba na 25 tisíc korun, což je u pozice s nepotřebnou kvalifikací velice dobré.

I z těchto důvodů a díky sílícímu nátlaku zaměstnanců firmy plošně přistupují ke zvyšování platů. Například v gumárenské firmě Mitas zafungovaly odbory, které si vymohly meziroční navýšení platů. Zaměstnanci hrozili stávkou a takto si vymohli navýšení mezd o 24 %.

„Zvyšování by nás mělo čekat i v příštím roce. Čeští odboráři se odvolávají na srovnání platů s Německem, kde mají výplaty nepoměrně vyšší. Na druhou stranu Česko je přece jen zatím spíše subdodavatelská země, takže hodnota práce zde vyprodukovaná je nižší.  I tak ale k růstu platů během příštího roku docházet bude,“ komentuje situaci na trhu Renáta Šťastná z personální agentury Axial.

Výběr zaměstnání začíná již ve škole. Všímejte si, co děti baví

Naše povolání nás provází celým životem a má na jeho kvalitu veliký vliv. V práci trávíme veliké množství času a je škoda, pokud nás práce nebaví a nevidíme v ní smysl. Mnoho dospívajících ale výběru povolání nevěnuje velkou pozornost, nebo jenom neví, co by v životě chtěli dělat. Jak jim jako rodiče pomoci?

Jen menší část dětí a dospívajících si je jistá, jakou profesi by v životě chtěli vykonávat. Pokud dítě odmala ví, že chce jednou být lékařem nebo vědcem, a zájem je ani v dospívání neopouští, mají napůl vyhráno. Samozřejmě musí mít pro vybrané povolání určité dispozice, ale motivace a pevné rozhodnutí je to nejdůležitější. Zbylá část dětí totiž vůbec netuší, co by jednou chtěli dělat a někdy ani nejeví zájem se této otázce věnovat. Obzvláště dospívající mládež může mít diametrálně jiné starosti, než přemýšlet o budoucnosti. Rodiče však obvykle silně usilují o to, aby měl potomek po škole dobré uplatnění a byl zajištěný. Nezřídka do jeho výchovy promítají i své nesplněné ambice a snaží se směrovat dítě do pro něj nepřirozené polohy. Jak tedy ratolest podpořit při výběru zaměření a zároveň nedosáhnout opaku?

Podporujte dítě v jeho zálibách, ale stanovte jasné meze

Každý je jiný a musíme se smířit s tím, že ne každý je cílevědomý, šikovný nebo výjimečně nadaný. Proto by rodiče na své potomky měli hledět reálným pohledem a neměli v něm spatřovat malého génia či sportovní hvězdu, pokud k tomu není důvod. „Určitě je skvělé, pokud má dítě co nejvíce zálib a postupně si samo vybírá ty, kterým se chce věnovat dlouhodobě. Nikdy by však rodiče dítě neměli dítě nutit do mnoha aktivit, pokud k nim dítě má odpor a dělá je s nechutí. Dětství a dospívání je o zkoušení nových věcí a každý si postupně přijde na to, co mu sedí a v čem se cítí dobře,“ říká Renáta Šťastná z personální agentury Axial.

U někoho můžeme jeho zaměření vytušit snadno, někdo je však třeba studijně nadaný a netuší, kterým směrem se vydat. „V takových případech stojí za to zvážit, jestli je nezbytně nutné podávat přihlášku na vysokou školu, pokud si student není jistý zaměřením školy. V zahraničí se hojně využívá tzv. gap year, tedy delší, často jednoletá přestávka od školy, kterou mladý člověk věnuje cestování, práci v zahraničí nebo práci v neziskovém sektoru. Takto si mladý člověk podstatně rozšíří obzory, naučí se zodpovědnosti a nezřídka přijde i na to, co by ho mohlo v budoucnu bavit,“ vysvětluje Renáta Šťastná z Axialu.

Na druhou stranu neomezená svoboda a „flákání“ také dítěti moc pozitivního nepřinese. Od určitého věku by si dítě mělo na část svých potřeb přivydělávat samo. Tak alespoň pozná hodnotu peněz a pomalu se učí zodpovědnosti. A jestli si jako budoucí zaměstnání vybere dráhu profesionálního hráče her na počítači? Můžete s potomkem racionálně diskutovat, předložit mu argumenty, sdělit své zkušenosti, ale konečné rozhodnutí zůstává vždy jen a jen na něm.

Ženy na mateřské a budování kariéry. Jak skloubit pracovní život i roli matky?

Rovnoprávnost žen i mužů se prosazuje ve všech oborech, nevyjímaje pracovní oblast. Podle studií ale přece jen muži mají vyšší plat než ženy ve stejných pozicích a na vyšších postech najdeme také převahu mužů. Jednou z příčin, proč mají muži častěji lépe vybudovanou kariéru, je i mateřství. 

Mnoho žen tvrdě pracuje, chce něčeho dosáhnout, ale zároveň v určitém věku zatouží po rodině. Je však velice těžké soustředit se na pracovní náplň, pokud vás čekají tak velké fyzické i psychické změny. Časté nevolnosti, hormonální změny a vyšetření ženy z práce vyřazují již v průběhu těhotenství. Po porodu vyžaduje péče o miminko takřka celodenní zápřah, proto není práce na pořadu dne.

Třiatřicetiletá Magda dítě ale nikdy nechtěla. Zato chtěla setrvat ve významné akademické pozici, kterou si dlouholetou prací vydobyla. Avšak zjistila, že je těhotná a dítě si rozhodla nechat. „S příchodem malé Terezky se mi změnil celý svět.  Předtím pro mě byla práce vším, ale teď je pro mě na prvním místě rodina. Snažím se pracovat z domova, když můžu, ale raději svůj čas trávím s malou. Po skončení mateřské bych však ráda nastoupila na své místo. Je pravda, že se tak dlouhé pauzy bojím, abych nebyla z oboru úplně mimo,“ říká Magdalena.

Podle Renáty Šťastné z personální agentury Axial je právě dlouholeté vytržení z pracovního prostředí pro ženy z hlediska práce nevýhodné. „Pokud má žena třeba dvě děti za sebou, je mimo svou práci třeba šest let. Za tak dlouhou dobu se změní prakticky všechno – náplň práce, používané programy i kolegové. Je velice těžké navázat tam, kde skončila. Proto doporučuji stále udržovat kontakt se svými kolegy i prací a třeba nabídnout, že několik hodin budete pracovat z domova, nebo na jedno dopoledne v týdnu přijdete do kanceláře. Samozřejmě pokud máte možnost hlídání,“ dodává Renáta Šťastná z Axialu.

Je tedy dobré nevypadnout ze své práce a udržovat si povědomí o změnách ve firmě. Na druhou stranu možná některé ze zapálených kariéristek po porodu zjistí, že se jim naprosto změnily hodnoty a nemají potřebu šplhat se po kariérním žebříčku.

Nedostatek zaměstnanců firmy řeší zaměstnáváním cizinců

O tom, že je v současné době nejlepší doba pro hledání či změnu práce, se píše poslední dobou velice často. Firmy shánějí zaměstnance a mají nouzi o kvalitní kvalifikované i méně kvalifikované pracovníky. Firmy tedy začínají hledat i v zahraničních vodách.

Čeští zaměstnanci i absolventi škol mají vyšší nároky na pracovní místa, než tomu bylo dříve. Nová generace mileniálů, kteří se na pracovním trhu již zapojili, chtějí výhody, o kterých se jejich předchůdcům ani nesnilo. „Je pravdou, že především mladší uchazeči o práci mají vyšší požadavky a jsou při hledání práce náročnější. Míst je dostatek a tak si vybírají. V některých firmách ale mají takový nedostatek, že začínají lákat pracovníky ze zahraničí. U manuálních prací je to už dlouhodobý trend, zaměstnávají se pracovníci z Ukrajiny, Bulharska a dalších zemí. Více než dříve je zájem o cizince i v technické administrativě a rozhodně v i.t.“ říká Renáta Šťastná z personální společnosti Axial.

Na druhou stranu je i dost lidí, kteří jsou se svojí prací nespokojení a rádi by zaměstnavatele změnili. Avšak podmínky či průběh výběrových řízení se jim příliš nelíbí. Uchazeči o práci by ocenili při výběrovém řízení informace o výši platu či si mohli vyzkoušet pár dní pracovat v nové firmě. Mnohdy ani neobdrží po pohovoru zpětnou vazbu. Na některá místa se firmám opravdu české zaměstnance nalákat nepodaří. Proto loví v zahraničních vodách. „Nové pracovníky lákají přes sociální sítě, především přes LinkedIn a dobře funguje také Facebook, pohovory lze zrealizovat přes Skype. S náborem zahraničních pracovníků je ale spojena i další administrativa, jako je shánění víz či bydlení,“ říká Renáta Šťastná z Axialu.

Extroverti versus introverti. Jak pracovat s různými typy zaměstnanců?

Asi každý zná ve svém okolí někoho ryze extrovertního a na druhou stranu spíše uzavřenější typ. Většina lidí sice nepatří k extrémům, ale vždy nějaká charakteristika převládá. Jak pracovat s různými typy zaměstnanců v kolektivu a jak sladit různorodý tým lidí?

Pokud se pohybujete ve firmě s více zaměstnanci, zřejmě víte, že sladit kolektiv tak, aby si sedl a podávat dobré výkony, je velice náročný úkol. Některé povahy lidí jsou komplikované a je vždy dobré vědět o slabých i silných stránkách zaměstnance. Extrovertně zaměření lidé mohou být výbornými společníky, „baviči“ a celkově umí rozproudit energii v kolektivu. V práci si více všímají celku, naopak introverti umí spatřit i detaily.

„Extroverti bývají skvělí řečníci, s oblibou si střihnou prezentaci před vedením firmy a na rozdíl od introvertů s tím nemívají větší problém. Introvertní duše jsou nerady středem pozornosti a lépe jim jdou například analýzy nebo jiná práce u počítače, kde je nezatěžuje komunikace s velkým množstvím lidí,“ říká Renáta Šťastná z personální agentury Axial. Tak by tedy měli zaměstnavatelé k pracovníkům přistupovat a nežádat od zaměstnanců vykonávat i činnosti, které jim vyloženě nesedí. Tím dochází k postupné frustraci a nespokojenosti, což může skončit výpovědí z práce.

Sami uchazeči o zaměstnání by měli o sobě vědět, jakým typem jsou a zda se hlásí do zaměstnání, které jim bude vyhovovat. Také zacházení s energiemi probíhá u obou typů odlišně. „Extroverti čerpají energii při komunikaci s ostatními, zatímco introverti se nejraději dobíjí o samotě, třeba četbou nebo individuálním sportem,“ říká Renáta Šťastná z Axialu.

Mezi dobré vlastnosti extrovertů patří jejich týmový duch a schopnost rychle navazovat kontakt. Lépe vnímají celkové souvislosti. Oproti tomu introverti jsou zaměřeni na detail. Navíc jsou většinou empatičtí k druhým a dokáží se na druhé „naladit“. Proto vycítí špatnou náladu u druhých nebo jim v případě potřeby nabídnou pomocnou ruku.

Foto: Katrina Br*?#*!@nd

Hledáte práci? Právě teď máte velkou šanci na úspěch!

Pokud jste absolventi nebo jste nespokojeni ve své stávající práci, právě teď je nejlepší čas pro změnu místa. Tvrdí to statistiky i aktuální atmosféra ve firmách. Pokračování textu Hledáte práci? Právě teď máte velkou šanci na úspěch!

Pět důvodů, proč změnit zaměstnání

Jste v práci nespokojení tak moc, že pondělní rána jsou pro vás noční můrou? Jste při pomyšlení na vaši práci vystresovaní, nebo naopak znudění a máte blízko k pracovnímu vyhoření? Možná přemýšlíte o změně práce, ale zatím jste nesebrali odvahu. Následující důvody vás mohou v tomto rozhodnutí utvrdit. Pokračování textu Pět důvodů, proč změnit zaměstnání